Erik Sjøholm

Glenn

Engelstalig, Muziek en Verhalen, Storytelling

For english version see below

Op de dag dat ik geboren ben, besloot mijn oom Glenn -bijna tegelijkertijd-  zelfmoord te plegen.Waarom? Soms blijft er niets anders over dan een blanco pagina.

In dit vertelconcert duikt de Scandinavische singer/songwriter en verhalenverteller Erik Sjøholm diep in zijn eigen mythologie en onderzoekt hij de verhalen die zijn leven hebben gevormd. Geïnspireerd door oude mythes, kritische twintigste-eeuwse auteurs en hedendaagse singer/songwriters als Regina Spector en Bob Dylan, nodigt Erik het publiek uit voor een intieme en rauwe live-ervaring die naadloos overgaat in liedjes en verhalen naar een plek waar we nieuwe dingen kunnen ontdekken over onszelf en waarom we de dingen doen die we doen.

Erik Sjøholm (FIN) is een singer/songwriter & verhalenverteller die oude mythen, volksverhalen en persoonlijke verhalen omzet in liedjes en poëzie. Stel je voor dat Jeff Buckley en Paul Simon op een late avond in augustus rond een kampvuur zitten om samen liedjes te zingen. Als verhalenverteller zoekt Erik naar verhalen die ons verbinden, verhalen die de diepte raken van wie we zijn. Als hij met zijn akoestische gitaar en engelachtige stem het podium betreedt, straalt hij een gevoel van kalmte en aanwezigheid uit.                                                                                                                                                                             Luisterfragmenten / songs
https://s.disco.ac/bglcsbkvabku

English version
When I was born, the same day, almost at the same time, my uncle Glenn decided to take his own life. Why? Sometimes we are left with nothing but a blank page.

In this storytelling concert, nordic singer/songwriter & storyteller Erik Sjøholm dives deep into his own mythology, exploring the stories that have shaped his life. Taking inspiration from ancient myths, critical twentieth century authors and current singer/songwriters like Regina Spector and Bob Dylan, Erik invites the audience to an intimate and raw live experience that flows seamlessly through songs and stories to a place where we can discover new things about ourselves and why we do the things that we do.

Erik Sjøholm (FIN) is a singer/songwriter & storyteller who turns ancient myths, folktales and personal stories into songs and poetry. Imagine Jeff Buckley and Paul Simon sitting down round a campfire to sing songs together on a late night in August. As a storyteller Erik looks for stories that connect us, stories that touch the depths of who we are. When he enters the stage with his acoustic guitar and angelic voice he emanates a sense of calmness and presence around him.

Was in Mascini
op woensdag 15 maa


 terug naar het actuele overzicht